Opinie i nadzory techniczne 2018-09-10T19:19:08+02:00

OPINIE I NADZORY TECHNICZNE

Ponad 40-letnie doświadczenie zawodowe właściciela firmy w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych, przy ciągłym dokształcaniu się w nowoczesnych technologiach i zdobywaniu doświadczenia na ponad 140 znaczących obiektach na terenie Niemiec i w Polsce, dają solidne podstawy do wykonywania rzeczowych analiz, opinii, doradztwa, nadzorów technicznych i technologicznych.

W 2018 r. Krajowa Komisja Klasyfikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadała inż. Andrzejowi Gałęskiemu tytuł rzeczoznawcy budowlanego  w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, obejmującej projektowanie i kierowanie budową oraz robotami w zakresie izolacji wodochronnych, termicznych i wzmocnień. Numer na liście rzeczoznawców: RZE/X/019/18.

Zakres wykonywanych prac tej specjalizacji obejmuje:

  • okresowe przeglądy techniczne nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego

  • diagnostyka stanu izolacji i konstrukcji budynków przy pomocy zaawansowanych urządzeń pomiarowych (kamery termowizyjne, minikamery diagnostyczne, wilgotnościomierze, młotek Schmitta do badania wytrzymałości betonu, poziomice i dalmierze laserowe)

  • opinie techniczne o stanie izolacji i konstrukcji

  • opinie i ekspertyzy ustalające zakres i technologie robót naprawczych przy usuwaniu awarii (naprawy uszkodzeń izolacji i konstrukcji)

  • wykonanie projektów technologicznych oraz wycen izolacji i wzmocnień konstrukcji

  • nadzory techniczne nad budową wszelkich budynków i budowli w tym budynków pasywnych i energooszczędnych

  • doradztwo techniczne w zakresie izolacji i konstrukcji budynków w tym budynków pasywnych i energooszczędnych