O firmie 2018-09-10T19:16:22+02:00

O FIRMIE

AGBUD Specjalistyczna Firma Budowlana inż. Andrzeja Gałęskiego powstała w sierpniu 1984 roku. Firma jest członkiem Stowarzyszenia „Wielkopolski Dom Pasywny” . Firma posiada bogate doświadczenia zdobyte na znaczących obiektach, zarówno krajowych jak i zagranicznych w:

  • wykonywaniu opinii technicznych w zakresie stanów konstrukcji i izolacji budynków

  • projektowaniu napraw konstrukcji oraz izolacji przeciwwodnych i termicznych

  • wznoszeniu budynków energooszczędnych i pasywnych

  • wzmacnianiu konstrukcji

  • naprawach i usuwaniu awarii konstrukcji i izolacji budynków

  • usuwaniu mostków termicznych

  • usuwaniu nieszczelności w budynkach

  • wykonywaniu termo-modernizacji

W 2018 r. Krajowa Komisja Klasyfikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadała inż. Andrzejowi Gałęskiemu tytuł rzeczoznawcy budowlanego  w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, obejmującej projektowanie i kierowanie budową oraz robotami w zakresie izolacji wodochronnych, termicznych i wzmocnień. Numer na liście rzeczoznawców: RZE/X/019/18.

MISJA

Naszą misją jest ciągłe podnoszenie poziomu standardu życia użytkowników poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii, maksymalizujących efektywność energetyczną i ekologiczną budynków. Dążenie do budownictwa pasywnego i zero-energetycznego w każdym rodzaju naszej działalności.

WIZJA

Nasza wizja rozwoju firmy polega na wkraczaniu we wszystkie rodzaje budownictwa z naszą misją. Wdrażamy innowacyjne technologie, zarówno diagnostyczne jak i wykonawcze, w podnoszeniu standardów istniejących budynków, przez nas zarządzanych jak i w zlecanych nam do napraw. Również w budynkach nowo wznoszonych, a także dopiero projektowanych. Oferując ekspertyzy techniczne, nadzory budowlane, doradztwo oraz wykonawstwo, dążymy do osiągnięcia standardu budownictwa pasywnego, a nawet zero-energetycznego, dorównując najwyższym światowym standardom dużo wcześniej, niż będą takie normy obowiązywały w Polsce.

CEL

Naszym celem jest osiąganie najwyższej jakości, trwałości i skuteczności zastosowanych technologii przekładających się na maksymalne oszczędności eksploatacyjne budynków dla użytkowników.

STRATEGIA

Ze względu odpowiedzialność wynikającą z charakteru wykonywanych prac, w firmie preferujemy i wdrażamy ciągłe dokształcanie się kadr. W firmie AGBUD zatrudnieni są rzetelni, sprawdzeni oraz dobrze wyszkoleni specjaliści w stosowanych przez nas najnowocześniejszych technologiach.

AGBUD proponuje współpracę z najlepszymi, sprawdzonymi firmami wykonawczymi, zarówno przy wznoszeniu konstrukcji budynków, jak i w zakresie nowoczesnych technologii instalacyjnych, niezbędnych do budowy domów pasywnych, wyposażonych w stolarkę okienną i drzwiową o najlepszych parametrach termicznych i użytkowych.